Hos os får du solid juridisk assistance og økonomisk rådgivning inden for områder som:

Familieret
Separation/skilsmisse, forældremyndighed, bidrag, bodeling m.v.

Arveret
Testamenter, dødsbobehandling – advokat Claus Kenneth Lund er autoriseret bobestyrer i Kalundborg og Nykøbing Sj. retskredse.

Retssager
Inden for alle områder og for alle retsinstanser – advokat Claus Kenneth Lund har møderet for Højesteret.

Fast ejendom
Køb og salg – vi bistår også med salg af fast ejendom, i øvrigt langt billigere end ejendomsmæglere – mangelssager – entreprise.

Ansættelsesret
Ansættelseskontrakter – opsigelse – erstatningskrav.

Personskadeerstatning
Erstatning efter arbejdsulykke eller færdselsuheld – det er vigtigt ikke at snyde sig selv for fuld erstatning.

Erhvervsret
Selskabsforhold – kontraktforhold til leverandører m.fl.

Vi har her nævnt de vigtigste områder, men vi udfører arbejde inden for så og sige alle aspekter af retsområdet. Vi betragter os som en ”blandet landhandel”, og det er vi faktisk stolte af.